Expladan

Recycling af plastmaterialer.

DK
UK

logo

Plast kan genbruges igen og igen og igen !
Recirkulering af materialer. Genbrug. Maximal ressourceudnyttelse. Sund tænkning. God økonomi. Miljøbevidsthed.
  Kald det, hvad De vil. Resultatet er det samme. En god ide til glæde for mange flere end dem, der køber og sælger.

Expladan aftager det ubrugelige …
Vi har specialiseret os i formaling og regenerering af alle termoplast typer.
  Vi aftager plastaffald, overskud og fejlproduktioner - og omformer plasten til granulat, så intet går til spilde.

Vi har 30 års erfaring.
En produktion som vores, kræver både viden, maskinel og kapacitet.
  Vi har, hvad der skal til - opbygget gennem 30 års velovervejet udvikling efter devisen: Ingen nye tiltag før vi magter dem !
  Det betyder, at vi i dag har en velfungerende, effektiv virksomhed, der kan de ting, vores kunder har behov for.

Expladan køber og sælger til det meste af verden …
Landegrænser er ingen hindring for køb af plast affald eller salg af granulat. Over 60% af vores omsætning henter vi i udlandet.
  Vi er kendt som specialisten i genvinding af plastaffald og vore kunder ved, at ethvert materiale, der forlader vores fabrik, er kontrolleret og garanteret prøvesvarende.

Miljøministrene gør os uundværlige …
Det plast affald, industrien får til overs, køber, forarbejder og sælger Expladan.
  Vi er både regenererings- og handelsvirksomhed og betragter såvel Danmark som de øvrige Europa og Det Fjerne Østen som vores naturlige marked.
  Vores omsætning er i stadig stigning. Vores maskinpark udvides løbende og vi håndterer p.t. årligt 8-9000 tons, som sælges i ind- og udland.
  Den udvikling indenfor ressourceudnyttelse, vi påbegyndte i 1969, vil fortsætte. Det samme vil udviklingen i Expladan.

************

Fakta om Expladan A/S
Startet: 1969
Aktiekapital: DKK 1.000.000
Fabriksareal: 24.000 m2
Under tag: 5.000 m2
Antal medarbejdere: 25